Bomgar połączył sie z BeyondTrust

Bomgar połączył sie z BeyondTrust

Bomgar – to teraz część najbardziej zaawansowanego systemu obrony przed naruszeniami danych związanymi z kradzionymi akredytacjami, nadużyciami w zakresie przywilejów i skompromitowanym zdalnym dostępem.
Nowy BeyondTrust powstał z połączenia BeyondTrust, Bomgar i Avecto w celu stworzenia najbardziej wszechstronnego na świecie portfolio rozwiązań dostępu uprzywilejowanego – Privileged Access Management (PAM). Ujednolicone rozwiązania BeyondTrust oferują najszerszy zestaw funkcji zarządzania uprzywilejowanym dostępem, posiadają elastyczną architekturę, która upraszcza integrację, zwiększa produktywność oraz maksymalizuje inwestycje w IT i bezpieczeństwo.